DISCLAIMER

Zeus-Ammonia is niet aansprakelijk voor eventuele schade, letsel of gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van de voorgeschreven richtlijnen en veiligheidsmaatregelen. Gebruikers worden sterk aangemoedigd om de instructies zorgvuldig te volgen en indien nodig professioneel advies in te winnen om de risico's te minimaliseren. Het gebruik van Zeus-Ammonia geschiedt op eigen verantwoordelijkheid, en de producent aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor afwijkingen van de voorgeschreven procedures.